Animace a videoprodukce

Mým hlavním profesním zaměřením je tvorba videí. Primárně vyrábím 2D animovaná videa kombinující ploškovou a vektorovou animaci. Zpracovávám je v programech Adobe, počínaje After Effects, přes Premiere Pro, Animate až po Character Animator. Pro výrobu animací jsem si musel osvojit celou řadu dalších výtvarných dovedností.

Videa někdy kompletně ilustruji, někdy jen dolaďuji ilustrace již dodané. Zamýšlím se nad přechody mezi sekvencemi a komponuji jednotlivé pasáže do poutavého vyprávění v ucelených storyboardech. Navrhuji motion design dodaných logotypů a vše podtrhuji zvukovým podkresem. Pokud dostanu hraný materiál, sestříhám jej, v postprodukci doladím barvy a přidám potřebné speciální efekty. Důležité je pro mě se nezaleknout a najít optimální řešení pro daný problém.

Takovou zajímavostí je pak animace ilustrovaných avatarů, které uvádím k životu v programu Character Animator. Ovládám také technologie, pomocí nichž připravuji vektorové animace na webové stránky, například json a Lottie.

Ukázky práce

Animace Acon smart grids

Pro společnost EG.D zabývající se distribucí energie jsem vytvářel řadu animací. Tvorba opět probíhala ve spolupráci s reklamní agenturou Media Consult s.r.o. Při práci jsem vycházel z vizuálního stylu společnosti, který zahrnuje databázi ikon a paletu barev. Důležité pak bylo sjednotit sérii animací „Strategie distribuce“ zajímavým úvodem (viz video ukázka).

Pracoval jsem primárně v programu Adobe After Effects a chybějící ikony jsem dotvořil v Adobe Illustrator.

Animace EG.D

Pro společnost EG.D zabývající se distribucí energie jsem vytvářel řadu animací. Tvorba opět probíhala ve spolupráci s reklamní agenturou Media Consult s.r.o. Požadavek byl držet se jejich vizuálního stylu, což vyžadovalo práci s ikonami a danými barevnými prvky. Oříšek pak byl sjednotit sérii animací „Strategie distribuce“ zajímavějším úvodem (viz. video–ukázka).

Práci jsem prováděl primárně v programu Adobe After Effects a chybějící ikony jsem dotvořil v Adobe Ilustrátor.

Sketchnuto

Dlouhodobě spolupracuji s ilustrátorským studiem Martina Šťastného, Sketchnuto. Rozhýbal jsem řadu jeho ilustrací pro zákazníky, k nimž patří Škoda Auto, The Chilli Doctor, Blitz Union nebo Intergas

V nejnovějším videu jsem pro posledního zmíněného zákazníka rozhýbal Martinovu sadu ilustrací k propagačnímu videu Gasbusters. Vzhledem k větší filmovosti scénáře jsem pro video zkomponoval i podkresovou hudbu a následně ji doplnil i o zvukové efekty.

Human Robot

U animovaného videoklipu pro kapelu Blitz Union byl požadavek na zpívající avatary členů kapely. Martinem ilustrované hudebníky jsem rozezpíval v zajímavém programu Adobe Character Animator, který umožňuje efektivní ovládání připravených postaviček a maskotů včetně snímání pohybu těla a synchronizace hlasu podle zvukové stopy.

Blursday

Pro rockovou kapelu Blursday jsem vytvořil řadu videoklipů. Nejprve se jednalo o videoklip Condor Heart, který je kompletně mou autorskou animací. Následovalo atmosférické textové „lyric video“ ke skladbě Sons of the System a videoklip ke skladbě ARTERY SCREW ACCIDENT, kde jsem hudbu podpořil prací se zrychlením a zpomalením hraného videa. 

Nedávno v mé režii vznikl také filmový klip ke skladbě The Issue with Cancer. Kromě režie jsem ke klipu napsal i scénář a provedl jsem střih a postprodukci. Většina práce probíhala v programu Adobe Premiere Pro.

A další...